โครงการชลประทานแพร่ ยินดีต้อนรับ

กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
เว็บไซต์นี้แสดงผลข้อมูลได้ถูกต้องที่สุดกับ  Microsoft Edge และ Google Chrome 
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
YouTube